Podmínky rezervace a storna

I. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem ubytovacího zařízení “ApartmányStříbrňák” a ubytovanými (dále též jen “zákazníky”)

II. Smluvní vztah mezi provozovatelem ubytovacího zařízení a zákazníkem vznikne potvrzením objednávky, jež zaslalzákazník formou řádně vyplněného objednacího formuláře nebo na www.apartmanystribrnak.cz a uhrazením zálohy. Kuzavření ubytovací smlouvy může též dojít potvrzením e-mailové či telefonické objednávky a uhrazením zálohy. Odeslánímobjednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem, cenou, platebními a storno podmínkami. Zákazník,který odeslal přihlášku, odpovídá za všechny osoby, jež jsou s ním ve skupině a jsou na základě jeho objednávky v objektuubytovány

III. Ceny jsou uvedeny v ceníku na webových stránkách www.apartmanystribrnak.cz

IV. Čas nástupu a ukončení pobytu jsou určeny takto: nástup od 15:00 do 20:00 hod. Odjezd do 11:00hod. Po předchozídohodě lze časy příjezdu a odjezdu posunout (pozdější odjezd do 16:00hod je možný za poplatek 400,-Kč).

V. Objednávka a platba

Ubytovací zařízení přijímá písemné objednávky zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře, případně e-mailem. Vpřípadě telefonické objednávky Vám obratem sdělíme, zda je Vámi požadovaný termín volný a v kladném případě Vámbudeme tento termín předběžně rezervovat. Telefonickou objednávku musíte následně ještě potvrdit písemnou formou (e-mail, dopis). Následně Vám bude vystaven zálohový list, který je nutné uhradit do data splatnosti uvedeného na zálohovémlistu.

VI. Rezervace je závazná po zaplacení celé ceny pobytu

Máte-li zájem o závaznou rezervaci pobytu v delším časovém předstihu před začátkem pobytu, vystaví provozovatelzálohový list, který je potřeba zaplatit do data splatnosti. V případě nezaplacení do data splatnosti bude rezervované místouvolněno dalšímu zájemci.

VII. Zrušení rezervace

Zrušení rezervace nám oznamte co nejdříve písemně emailem na adresu info@apartmanystribrnak.cz.

VIII. Storno podmínky

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodů. Storno poplatek se počítá z výše celkové platby. Při zrušení rezervace pobytu ze strany zájemce vrací Apartmány Stříbrňák zaplacenou zálohu dle následujících podmínek.

Více než 22 dní před začátkem pobytu je storno poplatek 0% ze zaplacené zálohy.(vrátíme vám celkovu zaplacenou zálohu)

Méně než 21 dní před začátek pobytu je storno poplatek 100% ze zaplacené zálohy.(celková zaplacená záloha je nevratná)

IX. Další podmínky•V případě, že zákazník ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok najakoukoliv náhradu.•Ubytovací zařízení požaduje zaplacení storno poplatků i v případě závažných důvodů, pro tento účel lze sjednatindividuální pojištění proti storno poplatkům a náhradu nárokovat příslušné pojišťovně.

Dne 17.6. 2014 v Hradci Králové