Ubytovací řád

1. Kouření na pokojích je přísně zakázáno pod pokutou 3.000,- Kč. Apartmány Stříbrňák si v souvislosti s porušením zákazu kouření vyhrazuje právo v případě vzniklé škody ze strany hosta, požadovat úhradu vzniklé škody a připočítat k ní částku 3000 Kč.

2. Apartmány Stříbrňák jsou oprávněny ubytovat hosta, který je řádně registrovaný. Při příjezdu host předloží platný průkaz totožnosti, vyplní s pracovníkem recepce potřebné formuláře a zaplatí v hotovosti celkovou cenu za ubytování. Ubytovaný host obdrží na recepci dva klíče, z nichž jeden je od vstupní branky do areálu ubytování a zároveň k brance umožnující vstup k vodě/do lesa, druhý klíč je od pokoje, součástí klíčů je i kartička, která se zasunuje po vstupu do apartmánu (rozsvítí) a vysune při odchodu z apartmánu (světlo zhasne). Zároveň host obdrží dálkové ovládání od vstupní brány do areálu ubytování (oproti vratné záloze). Všechny dveře a branky se po celý den vždy zamykají, prosíme o dodržování tohoto pravidla. Jedná se především o Vaši bezpečnost.

3. Ve nestandardní situaci může provozovatel ubytování nabídnout hostu náhradní ubytování, než které bylo původně rezervováno. Náhradní ubytování se nesmí zásadně lišit od původní hostem potvrzené objednávky.

4. Ubytovaný host se zdržuje v areálu ubytování jenom na místech jemu vyhrazených a není oprávněn vstupovat do prostor označených jako PRIVÁT.

5. Návštěvy hosté přijímají pouze v prostorách areálu ubytování. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem příslušného pracovníka recepce a to po dobu od 08.00 hod do 22.00 hod. Za návštěvu, která zůstane v pokoji po 22.00 hod, jsou Apartmány Stříbrňák oprávněny účtovat cenu pobytu za jednu noc.

6. Host, který je ubytován před šestou hodinou ranní (6:00), je povinen zaplatit cenu za celou noc.

7. V pokoji a v prostorách Apartmánů Stříbrňák nesmí host bez souhlasu vedení ubytování přemísťovat zařízení a nábytek.

8. Host nesmí používat vlastní elektrické zařízení a provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací. Toto nařízení neplatí pro přístroje osobní potřeby jako např. Holící strojky, fény, nabíjení mobilních telefonů, přenosných počítačů, tabletů atd.

9. Z bezpečnostních důvodů nesmí děti mladší deseti let (10 let) zůstávat v pokojích a společných místech bez dozoru dospělé osoby (zákonného zástupce). Zákonný zástupce dítěte je plně odpovědný za škody, které dítě způsobí.

10. Host v pokoji nesmí uskladňovat věci a zařízení, pro které pokoj není určen. Pro uskladnění takových věcí se host dohodne s pracovníkem recepce.

11. Psi a jiná domácí zvířata mohou pobývat s hosty na pokojích po předchozím souhlasu od pracovníka recepce. Poplatek za zvíře může být hostu účtován dle platného ceníku.

12. V době od 22.00 hod do 07.00 hod je host povinen dodržovat noční klid, tj. nerušit ostatní ubytované hosty v Apartmánech Stříbrňák. Host je především povinen nezatěžovat ostatní hosty nadměrným hlukem, a to především s důrazem na noční klid. V případě rušení nočního klidu jsou Apartmány Stříbrňák oprávněny okamžitě hostovi zrušit pobyt bez náhrady ceny za tento pobyt.

13. V případě zjištění škody má host povinnost bez prodlení nahlásit danou skutečnost pracovníkovi recepce. Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.

14. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána jinak, host má povinnost vyklidit a opustit pokoj nejpozději do 11.00 hod (Check-out) posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, jsou Apartmány Stříbrňák oprávněny účtovat hostu za každou započatou hodinu poplatek spojený s pozdním odjezdem ve výši 100,- Kč. V případě, že Apartmány Stříbrňák mají tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v ubytování přítomen, vyhrazují si Apartmány Stříbrňák právo za účasti tříčlenné komise sepsat seznam věcí a uložit je na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval. O tomto úkonu sepíše pracovník recepce protokol.

15. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji světla, zavřít okna, uzavřít pokojové dveře a předat klíče na recepci ubytování.

16. Host zaplatí za ubytování a služby s tím spojené na začátku ubytování. Ceny za ubytování se řídí dle platného ceníku, který je k nahlédnutí na recepci ubytování.

17. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že jej poruší, mají Apartmány Stříbrňák právo od smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb odstoupit před uplynutím sjednané doby.

18. Wifi připojení. Síť: apartmany / apartmany_venku   Heslo: internet

Dne 17.6. 2014 v Hradci Králové

3. EMBEDDED CONTENT

Pages on this site may include embedded content, like YouTube videos, for example. Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if you visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged-in to that website. Below you can find a list of the services we use:

FACEBOOK

The Facebook page plugin is used to display our Facebook timeline on our site. Facebook has its own cookie and privacy policies over which we have no control. There is no installation of cookies from Facebook and your IP is not sent to a Facebook server until you consent to it. See their privacy policy here: Facebook Privacy Policy .

TWITTER

We use the Twitter API to display our tweets timeline on our site. Twitter has its own cookie and privacy policies over which we have no control. Your IP is not sent to a Twitter server until you consent to it. See their privacy policy here: Twitter Privacy Policy .

YOUTUBE

We use YouTube videos embedded on our site. YouTube has its own cookie and privacy policies over which we have no control. There is no installation of cookies from YouTube and your IP is not sent to a YouTube server until you consent to it. See their privacy policy here: YouTube Privacy Policy.

4. COOKIES

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymized tracking data to third party applications like Google Analytics. Cookies generally exist to make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the help section of your browser.

NECESSARY COOKIES (ALL SITE VISITORS)
  • cfduid: Is used for our CDN CloudFlare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. See more information on privacy here: CloudFlare Privacy Policy.
  • PHPSESSID: To identify your unique session on the website.
NECESSARY COOKIES (ADDITIONAL FOR LOGGED IN CUSTOMERS)
  • wp-auth: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
  • wordpress_logged_in_{hash}: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
  • wordpress_test_cookie Used by WordPress to ensure cookies are working correctly.
  • wp-settings-[UID]: WordPress sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
  • wp-settings-[UID]:WordPress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
5. WHO HAS ACCESS TO YOUR DATA

If you are not a registered client for our site, there is no personal information we can retain or view regarding yourself.

If you are a client with a registered account, your personal information can be accessed by:

  • Our system administrators.
  • Our supporters when they (in order to provide support) need to get the information about the client accounts and access.
6. THIRD PARTY ACCESS TO YOUR DATA

We don’t share your data with third-parties in a way as to reveal any of your personal information like email, name, etc. The only exceptions to that rule are for partners we have to share limited data with in order to provide the services you expect from us. Please see below:

ENVATO PTY LTD

For the purpose of validating and getting your purchase information regarding licenses for our theme, we send your provided tokens and purchase keys to Envato Pty Ltd and use the response from their API to register your validated support data. See the Envato privacy policy here: Envato Privacy Policy.

TICKSY

Ticksy provides the support ticketing platform we use to handle support requests. The data they receive is limited to the data you explicitly provide and consent to being set when you create a support ticket. Ticksy adheres to the EU/US “Privacy Shield” and you can see their privacy policy here: Ticksy Privacy Policy.

7. HOW LONG WE RETAIN YOUR DATA

When you submit a support ticket or a comment, its metadata is retained until (if) you tell us to remove it. We use this data so that we can recognize you and approve your comments automatically instead of holding them for moderation.

If you register on our website, we also store the personal information you provide in your user profile. You can see, edit, or delete your personal information at any time (except changing your username). Website administrators can also see and edit that information.

8. SECURITY MEASURES

We use the SSL/HTTPS protocol throughout our site. This encrypts our user communications with the servers so that personal identifiable information is not captured/hijacked by third parties without authorization.

In case of a data breach, system administrators will immediately take all needed steps to ensure system integrity, will contact affected users and will attempt to reset passwords if needed.

9. YOUR DATA RIGHTS
GENERAL RIGHTS

If you have a registered account on this website or have left comments, you can request an exported file of the personal data we retain, including any additional data you have provided to us.


You can also request that we erase any of the personal data we have stored. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes. In short, we cannot erase data that is vital to you being an active customer (i.e. basic account information like an email address).

If you wish that all of your data is erased, we will no longer be able to offer any support or other product-related services to you.

GDPR RIGHTS

Your privacy is critically important to us. Going forward with the GDPR we aim to support the GDPR standard. AncoraThemes permits residents of the European Union to use its Service. Therefore, it is the intent of AncoraThemes to comply with the European General Data Protection Regulation. For more details please see here: EU GDPR Information Portal.

10. THIRD PARTY WEBSITES

AncoraThemes may post links to third party websites on this website. These third party websites are not screened for privacy or security compliance by AncoraThemes, and you release us from any liability for the conduct of these third party websites.

All social media sharing links, either displayed as text links or social media icons do not connect you to any of the associated third parties, unless you explicitly click on them.

Please be aware that this Privacy Policy, and any other policies in place, in addition to any amendments, does not create rights enforceable by third parties or require disclosure of any personal information relating to members of the Service or Site. AncoraThemes bears no responsibility for the information collected or used by any advertiser or third party website. Please review the privacy policy and terms of service for each site you visit through third party links.

11. RELEASE OF YOUR DATA FOR LEGAL PURPOSES

At times it may become necessary or desirable to AncoraThemes, for legal purposes, to release your information in response to a request from a government agency or a private litigant. You agree that we may disclose your information to a third party where we believe, in good faith, that it is desirable to do so for the purposes of a civil action, criminal investigation, or other legal matter. In the event that we receive a subpoena affecting your privacy, we may elect to notify you to give you an opportunity to file a motion to quash the subpoena, or we may attempt to quash it ourselves, but we are not obligated to do either. We may also proactively report you, and release your information to, third parties where we believe that it is prudent to do so for legal reasons, such as our belief that you have engaged in fraudulent activities. You release us from any damages that may arise from or relate to the release of your information to a request from law enforcement agencies or private litigants.

Any passing on of personal data for legal purposes will only be done in compliance with laws of the country you reside in.

12. AMENDMENTS

We may amend this Privacy Policy from time to time. When we amend this Privacy Policy, we will update this page accordingly and require you to accept the amendments in order to be permitted to continue using our services.